Hankintapalvelut Yleistä

Hankintapalvelumme avulla voit saada tehokkuutta auton-osto-prosessissa Euroopan automyyntiverkostosta

AutoPortal on riippumaton konsulttiyhtiö, joka auttaa asiakkaita valitsemaan sopivimmat auton-osto kohteet

Annamme neuvoja autojen valintaan ja löytämään sopivimmat autokohteet

Autamme yrittäjiä, autoliikkeitä, kuljetusliikkeitä sekä myös yksityisiä hankkimaan auton Euroopan automarkkinoilta


YLEISTÄ

KANSAINVÄLINEN AUTOHANKINTA

Kansainvälistyminen vaikuttaa luonnollisesti myös yritysten autohankintatoimeen. Kansainvälisestä autohankinnasta puhutaan monilla käsitteillä. Englanninkielisessä kirjallisuudessa ovat käytössä ainakin termit global sourcing, international purchasing, offshore sourcing ja international procurement.

Suomessa kv-hankinnoista puhutaan usein myös termillä globaali hankinta (global sourcing). On kuitenkin syytä huomioida, että globaali hankinta on kansainvälisen hankinnan kehittyneempi muoto. Globaaliin autohankintaan kuuluu muun muassa yhteistyötä eri osapuolten välillä esimerkiksi yhteisen teknologian avulla. Globaali hankinta on yhä useammin strateginen ratkaisu. Tällöin painotetaan proaktiivista eli ennakoivaa kilpailukyvyn parantamista muun muassa huolellisen toimittajavalinnan, -arvioinnin ja toimittajien kehittämisen kautta.

Globaali autohankinta on riippuvainen maailman taloudesta ja sen suhdanteista. Toimitukset on turvattava niin nousu- kuin laskukauden aikana. Yritys voi tutkia kansainvälisiä autohankintamarkkinoita ja päätyä siitä huolimatta hankkimaan tuotteensa paikallisesti. Myös silloin kyse on strategisesta ratkaisusta, joka tehtiin globaalin autohankintaprosessin aikana.

Käytettyjä autoja hankitaan yhä enemmän oman maan rajojen ulkopuolelta. Näin hyödynnetään eri maiden välisiä kustannus- sekä varustelueroja. Kun toiminta-alueena on koko maailma Suomen sijaan, toimitusketjun hallinta on vaikeampaa. Etäisyyksistä riippumatta autot on oltava sovitussa ajassa sovitussa paikassa. Luonnollisesti samalla yhteydenpito eri puolilla maapalloa sijaitsevien organisaatioiden välillä lisääntyy.

Globaali autonhankinta lisää hankintahenkilöstön osaamistarpeita. Esimerkiksi autotoimitusten suunnitteluun ja koordinointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota pitkien kuljetusetäisyyksien ja tullisäädösten takia. Kansainvälisissä autohankinnoissa on huomioitava myös valuutat, verotuskäytännöt ja ihmisten väliset kulttuurierot. Autohankintojen hallinnointi puolestaan edellyttää perehtymistä kansainvälisessä kaupankäynnissä käytettäviin asiakirjoihin, kuten alkuperä- ja vakuutustodistuksiin, remburssiin sekä tuonti- ja vientilupiin. AutoPortal laatii omat autonhankintaehdot, joiden soveltuvuus kansainväliseen kauppaan ja juridiset seikat sekä muoto tarkistetaan.